Opvoeden naar het Human Design van je kind

Ieder kind is uitzonderlijk. Vanuit die gedachte is het gek dat we, als maatschappij, een vrij eenduidig beeld hebben over opvoeden. Zou het niet meer vanzelfsprekend zijn als wij onze opvoeding aanpassen naar de behoeftes van onze kinderen? Want (ouders van meerdere kinderen weten dit als geen ander) wat voor de eerstgeborene werkt, werkt niet automatisch voor kind nummer twee. Die vraagt mogelijk om een andere reactie van jou. Als ouder. Waarom dan niet opvoeden naar het (unieke) Human Design van onze kinderen? 

Lees meer »